GPCT: Thông Báo Thuyên Chuyển Linh Mục

print

GPCT: Thông Báo Thuyên Chuyển Linh Mục

I. Hạt Đại Hải :

  1. Hôm nay, thứ 5 ngày 02.12.2021, Cha Mic. Nguyễn Anh Hoàng về Nam Hải.
  2. Thứ 7, ngày 04.12.2021, Cha Dm. Nguyễn Trung Trực về Vị Thanh.
  3. Chủ nhật, ngày 05.12.2021, Cha Pr. Nguyễn Văn Khuyến về Phụng Tường.
  4. Thứ 2, ngày 06.12.2021, Cha Mt. Ngô Hoàng Phụng về Bãi Giá.
  5. Thứ 5, ngày 09.12.2021, Cha Ben. Phan Văn Lành về Phanxicô.

Vì tình hình dịch bệnh, nên chỉ đưa đón Quý Cha đơn giản, gọn gàng.

Trong tình hiệp thông, Xin cầu nguyện cho Quý Cha trong nhiệm sở mới.

MVTT/Hạt Đại Hải

II. Hạt Sóc Trăng

  1. Cha Pr. Sử sẽ về Họ Đạo Ba Rinh vào lúc 10g00 thứ bảy, ngày 04/12/2021.

– Sau khi đón tiếp và bàn giao Họ đạo Ba Rinh cho Cha sở mới, Cha giáo JB Hoà cũng sẽ về ĐCV.

  1. Cha Pl Khánh sẽ rời Hoà Thượng về Rạch Gốc vào thứ sáu, ngày 03/12/2021.
  2. Cha Gs Quang sẽ rời Bãi Giá về Vị Thanh vào thứ bảy, ngày 04/12/2021.

* Do tình hình dịch bệnh phức tạp, việc tổ chức đưa đón gặp nhiều trở ngại. Nhưng trong tình hiệp thông, xin quý Cha cũng nhớ hiệp lời tạ ơn và cầu nguyện cho anh em mình.

MVTT/Hạt Sóc Trăng