GPCT: Truyền Chức Linh Mục Thời Covid

print

GPCT: Truyền Chức Linh Mục Thời Covid

Ngày 9/6/2021 tại ĐCV Thánh Quý, Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai đã truyền chức cho 11 phó tế của GPCT trong bầu khí đơn sơ, âm thầm lặng lẽ nhưng rất sốt sắng. Đó có lẽ sẽ là một kỷ niệm đặc biệt khó quên cho các Linh Mục được thụ phong trong thời Covid.

Kính Chúc quý cha mới thuộc 3 Giáo phận: Long Xuyên, Vĩnh Long và Cần Thơ tràn đầy hồng ân Chúa Thánh Thần để ra đi phục vụ trong tinh thần khiêm tốn, đơn sơ, âm thầm như ngày thụ phong Linh Mục đáng nhớ này.

BBT/WGPCT