Gương Chúa Giêsu: Chương 22 – Những đau khổ ở đời

print

22. NHỮNG ĐAU KHỔ Ở ĐỜI

Những thử thách

Dầu ở đâu, dầu quay hướng nào, Bạn cũng vẫn thấy khổ, bao lâu Bạn không biết hướng nhìn về Chúa.

Sao Bạn lại bối rối khi sự vật xẩy đến không hợp sở thích và nguyện vọng của Bạn?

Ai là người được mọi cái trúng như ý muốn? Không phải tôi, không phải Bạn, không ai khác trên mặt đất.

Trên đời, làm gì có ai, dầu là đế vương dầu là Giáo Hoàng mà thoát được mọi đau khổ, trái ý.

Thế ai là người sướng nhất? Hẳn chỉ có nguời chịu đựng được đôi chút vì Chúa.

Ta thường nghe bọn tầm thường, người nông cạn nói: Con người ấy sướng thật: Phú quí có, vinh quang có, thế lực có! Làm ăn lên như riều!

Cứ đem sánh với của trên trời, Bạn sẽ thấy của thế tục chỉ là hư vô. Nó không vững gì, lại hay sinh lụy vì có ai được của mà khỏi lo lắng sợ sệt bao giờ đâu.

Hạnh phúc con người không hệ ở lắm tiền nhiều của: miễn sao đủ dùng là xong rồi.

Nhu cầu khắt khe

Sống trên đời: đây thực là một cái khổ lớn.

Ai cũng muốn sống theo tinh thần, càng thấy cái sống hiện tại là cay đắng, vì họ cảm thấu, họ nhìn thấy rõ những khuyết điểm của tình trạng hư tệ của nhân loại.

Ăn, uống, thức, ngủ, nghỉ và nô lệ cho mọi thứ nhu cầu của thân xác: tất cả những cái đó là một phiền toái, một thống khổ cho người đạo đức, vì họ mong đừng phải phiền lụy gì đến thân xác và được thoát ly mọi xiềng xích của tội lỗi.

Thật những nhu cầu thân xác rất phiền lụy cho người sống nội tâm ở đời hiện tại.

Vì thế, Thánh Tiên Tri khẩn nài Chúa cho mình thoát khỏi: “Lạy Chúa.- Ngài nói xin cứu con khỏi những nhu cầu của con”. (1)

Nhưng khốn cho những ai không nhìn thấy cái đau khổ của mình!

Càng khốn những ai tha thiết với cái sống khốn nạn và hư tệ này!

Vì còn có những người thèm khát nó đến nỗi, dầu phải lao lực, dầu đi ăn xin cũng chưa vị tất đủ ăn, thế mà giá được sống mãi trên đời, họ sẽ không thiết gì nước thiên đàng nữa.

Ôi! Những tâm hồn điên dại và thất trung chừng nào! Họ đã táng tận linh hồn trong vật thế, đến nỗi chỉ ưa thích những cái gì là thể xác!

Nhưng giờ chết đến, những người đáng thương đó sẽ cảm thấy một cách đau đớn cái hèn kém, cái hư vô của những cái mà họ yêu chuộng.

Các thánh nhân và các bạn thiết của Chúa Kitô có thèm gì những cái mơn trớn xác thịt, những cái lộng lẫy trước mắt người đời. Tất cả hy vọng, tất cả ước nguyện của họ qui hướng về những của muôn đời.

Tất cả ước muốn của họ bay theo những của bất diệt và vô hình để lòng yêu của hữu hình khỏi kéo họ hướng về trần tục.

Đau khổ vì chiến đấu

Đừng thất vọng trong đường tiến đức Bạn ạ! Thì giờ hãy còn đủ.

Sao còn chầm chương thi hành quyết định?

Đứng lên! Hãy bắt đầu từ giờ phút này và tự niệm: “Đây, lúc phải hành động; đây, lúc phải chiến đấu; đây, lúc thuận tiện để tu chỉnh”.

Lúc nào Bạn gặp đau khổ và rủi ro chính đó là lúc để lập công.

“Bạn phải qua lửa, qua nước trước khi vào nơi mát mẻ”. (2)

Không cố gắng lắm, Bạn không thắng nổi nết xấu được.

Bao lâu còn mang thân xác yếu mềm này, ta không thể thoát ly tội lỗi, khỏi sầu tủi và đau khổ được.

Sống mà không phải đau khổ, ta lấy làm dễ chịu lắm, nhưng tội lỗi đã làm mất tinh bạch, đồng thời cũng đã làm mất cả hạnh phúc thực của ta.

Vì thế ta cần phải nhẫn nại và trông đợi ở lượng đại từ bi Chúa “Cho đến khi giai đoạn tội lỗi qua đi và cái sống sẽ tiêu ma cái chết trong ta”. (3)

Tính bất ổn

Trời! Con người mỏng giòn quá đến nỗi lúc nào cũng nghiêng chiều thói xấu!

Hôm nay bạn xưng tội, rồi mai lại tái phạm ngay những tội vừa mới xưng.

Giờ này bạn quyết tâm phòng ngừa, giờ sau bạn lại làm như thể không quyết định gì.

Như vậy, đứng trước tình trạng bất ổn bất nhẫn ấy ta đã quá đủ lý do để tự hạ và đừng nghĩ hay, nghĩ tốt về mình.

Vì lười biếng, ta có thể mất trong giây lát cái – nhờ ơn Chúa – ta đã dày công tìm tòi mới được.

Nếu ta sớm nhát gan thế, cuối cùng ta sẽ còn gì?

Khổ cho ta, nếu ta muốn được an nghỉ như thể đã được bình an vững chắc, giữa lúc đời sống ta không có mảy may gì là thánh thiện thật!

Vì thế ta cần được huấn luyện lại trong đường nhân đức như một người mới nhập tu, có thế mới trông ta cải tính đổi nết và tiến bộ trong đường đức hạnh.

SUY NIỆM

Vinh hạnh và công phúc, người biết tìm và gặp được Trái tim Chúa để đem đổ giốc tất cả đau khổ trong đó.

Hạnh phúc người hiểu và cảm được rằng hạnh phúc thật, thiên đàng dưới đất là được đau khổ vì Chúa, đau tất cả những cái đau của đời, cái đau nhỏ cũng như cái đau lớn nhất.

Thương hại những ai phủ nhận hay yêu thích những cái khổ của trần tục và không khát vọng một hạnh phúc bất diệt. Thánh Grêgôriô gọi thế là yêu cái đói, cái khổ mà không thiết cái no, cái sướng.

Lạy Chúa Giêsu! Xin giúp con biết và mưu tìm hạnh phúc thật. Xin dạy con vững tâm chiến đấu với tình dục, với tự ái và với chính mình con. Xin cho con biết vui chịu cho nhẫn nhục tất cả những thống khổ của đời để đáng dự phần vinh hiển cùng Chúa trên nước trời.


—————-
1. Ps. XXIV, 17
2. Ps. LXV, 12
3. II Cor. V, 4