Gx Đại Tâm (Hạt Sóc Trăng) phát quà GS cho bà con nghèo Khmer

print