Hang Đá Nhà Thờ Ngan Rô – Hạt Sóc Trăng

print

WGPCT: Để tạo bầu khí đón mừng Chúa Giáng Sinh, chúng tôi sẽ lần lượt đăng những hình ảnh Hang Đá từ các Hạt gởi về. Ước mong được sự hưởng ứng nhất là nơi các bạn trẻ và quý cha đặc trách MVTT các hạt.

BBT/