Hạt Cà Mau:  Giáng Sinh Chia Sẻ

print

Hạt Cà Mau:  Giáng Sinh Chia Sẻ

Mùa Giáng Sinh nói lên tình yêu thương của Thiên Chúa đối với nhân loại. Vì thương yêu con người nên “Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta”, để trao ban tình thương và ơn cứu độ đến cho nhân trần.

Hòa với niềm vui Con Thiên Chúa Giáng Sinh. Các họ đạo trong hạt Cà mau đã loan tỏa tình yêu thương của Thiên Chúa đến mọi người, nhất là những người nghèo của Chúa qua những phần quà Giáng Sinh gửi trao yêu thương. Ước mong rằng mọi người sẽ nhận ra được món quà của Thiên Chúa đã trao ban trong đời sống của chính mình mà tạ ơn Thiên Chúa.

MVTT/Hạt Cà Mau