Hạt Cà Mau: Hiệp Hành Trao Tay

print

Hạt Cà Mau: Hiệp Hành Trao Tay

Nhân dịp Mừng Xuân Nhâm Dần và mừng Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân. Các họ đạo trong hạt Cà mau, giáo phận Cần Thơ đã thực hiện việc trao gửi yêu thương đến những người già yếu, bệnh tật, những người neo đơn và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn những món quà mang đậm nghĩa tình.

 “Cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20,35), đây là nét đẹp yêu thương của người công giáo nói chung muốn gửi gắm một chút thương yêu đến mọi người nghèo khổ trong xã hội, như chính Thiên Chúa là Đấng luôn yêu thương và chăm sóc nhân loại, muốn nhân loại được sống và sống dồi dào trong ân sủng của Thiên Chúa.

Một vài hình ảnh ghi nhận Quà Trao Tay Yêu Thương.

MVTT/Hạt Cà Mau