Hạt Đại Hải thăm Quý Cha Nhà Hưu

print

Hạt Đại Hải thăm Quý Cha Nhà Hưu

Trong Mùa Phục Sinh, Quý cha Hạt Đại Hải đã tổ chức đi thăm viếng quý cha hưu dưỡng tại Nhà Hưu Linh Mục GP Cần Thơ để chia sẻ niềm vui Phục Sinh với các Ngài.

Được biết ở nhà hưu LM GPCT hiện nay có 18 cha kể cả cha Giám Đốc nhà hưu, trong số đó có nhiều cha thuộc Hạt Đại Hải. Nói chung các ngài vẫn tương đối khoẻ mạnh trừ một vài cha phải nằm liệt. Những hình ảnh dưới đây sẽ là những minh hoạ sống động về điều đó.

Kính chúc Quý cha Mùa Phục Sinh bình an, vui tươi với Chúa Phục Sinh.

MVTT/GPCT