Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật 3 MV Năm B

print

CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG B

Ga 1,6-8.19-28

A. Hạt giống…

Ý chính : Gioan Tiền Hô làm chứng cho Chúa Giêsu : “Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng”. (câu 8)

  1. Người ta cứ tưởng Gioan là ánh sáng : Tưởng ông là Messia (câu 20), là Êlia, là một ngôn sứ (câu 21).
  2. Gioan nói mình không phải là ánh sáng : mà chỉ là một tiếng hô dọn đường (câu 23), là người không đáng cởi quai dép cho Đấng Kitô sắp đến (câu 27).
  3. Bằng cách nói úp úp mở mở, Gioan khơi lên trong lòng thính giả một sự tò mò để họ chờ mong Chúa Giêsu : Ngài đang đến cho nên Gioan đang dọn đường (câu 23), Ngài “đang ở giữa các ông mà các ông không biết” (câu 26), Ngài đến sau Gioan nhưng cao trọng hơn Gioan (“tôi không đáng cởi quai dép Ngài” câu 27).

B… nảy mầm.

  1. Việc làm chứng của Gioan Tiền Hô gồm 3 giai đoạn : a/ Do sống tốt, Gioan được người ta quý mến, thậm chí còn được người ta tưởng là Đấng Messia. b/ Khi đó Gioan khiêm tốn nói mình không phải là Messia, c/ rồi giới thiệu Đấng Messia thật cho người ta biết.
  2. Nếu vì thích được khen ngợi mà Gioan nhận vào mình những đánh giá của người khác, thì ông đã bỏ mất dịp làm chứng cho Chúa Giêsu. Muốn cho Chúa Giêsu “lớn lên” thì Gioan phải “nhỏ đi”.
  3. Trong một năm, có lẽ thời gian quanh lễ Giáng sinh là thời gian người ta chú ý tới Đạo nhiều nhất. Cho nên đây là thời gian thuận tiện nhất để ta làm chứng cho Chúa.
  4. Một nhóm trẻ thuộc nhiều quốc tịch đang bàn nhau làm thế nào để phổ biến Tin Mừng cách rộng rãi nhất. Có người bảo dùng đài phát thanh và truyền hình, có người bảo dùng báo chí v.v. Một cô gái Châu Phi lên tiếng :

– Ở xứ chúng tôi, khi chúng tôi muốn loan Tin Mừng tới một nơi nào thì chúng tôi gởi đến đấy một gia đình Kitô hữu tốt để gia đình này sống giữa những người khác. (Barclay)