Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật 29 TN Năm A

print

CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN

Mt 22,15-21

B. Hạt giống…

Sự khôn khéo của Chúa Giêsu trong chuyện này không phải chỉ là không để mình mắc bẫy những người thuộc hai nhóm Pharisêu và Hêrôđê, mà còn là dạy lại cho họ một bài học “Của Xêsa hãy trả cho Xêsa, của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa” : họ chỉ mải lo chuyện thế tục (“của Xêsa” : vấn đề nộp thuế) mà quên lo bổn phận tối thượng là thờ phượng Thiên Chúa.

B… nảy mầm.

  1. Chúa đã làm gương cho chúng ta phải có những lập trường sống rất rõ rệt và dứt khoát : trong lãnh vực nào thì phải sống như thế nào ? đối với hạng người nào thì phải cư xử như thế nào ? đối với vấn đề gì thì phải có lập trường gì ? v.v. chứ đừng ba phải để mình bị lôi cuốn đẩy đưa theo hoàn cảnh, theo dư luận hoặc theo áp lực. “Của Xêxa hãy trả cho Xêxa, của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa” là một lập trường sống rõ ràng về vấn đề thế quyền và thần quyền. Nhưng còn nhiều lãnh vực khác nữa : thí dụ tôi có lập trường thế nào về tương giao với phụ nữ ? về cách xài tiền ? về danh vọng, địa vị ? về gian nan thử thách ? v.v.
  2. Câu “Của Xêxa hãy trả cho Xêxa, của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa” còn dạy tôi không được nhập nhằn lẫn lộn, hay nói cách khác là “giờ nào việc ấy”. Giờ làm việc thì làm việc hết mình, giờ chơi thì chơi hết mình, giờ cầu nguyện thì cầu nguyện hết mình… đừng lấy giờ cầu nguyện để làm việc, đừng lấy giờ làm việc để chơi, cũng như đừng lấy giờ chơi để làm việc v.v.
  3. Câu trên còn cảnh giác chúng ta về một thói xấu chúng ta thường vấp phạm, đó là lấy của Thiên Chúa để trả cho Xêxa. Chẳng hạn lấy giờ cầu nguyện để làm việc khác.
  4. Nhiều nhà nuôi ong chuyên nghiệp có thể chăm sóc tổ ong mà không cần mang mạng che mặt hoặc quần áo đặc biệt gì cả. Nhờ đâu ? Kỹ thuật rất đơn giản : phải rất bình tĩnh và cử động phải rất chậm chạp và dứt khoát. Nhờ đó các con ong cũng bình tĩnh không hoảng sợ mà tấn công lại. Ngay cả khi các con ong đậu trên tay, trên mặt họ, họ cũng không khiến chúng sợ hãi.

Câu chuyện trên là minh họa thêm cho ta thấy rõ hơn một đức tính của Chúa Giêsu : luôn bình tĩnh trước bất cứ tình huống nào.

  1. “Giận dữ là ngọn gió thổi tắt ngọn đèn của trí khôn”. (Robert Ingersoll)