Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật 31 TN Năm A

print

CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN

Mt 23,1-12

A. Hạt giống…

Chúa Giêsu nói với các môn đệ Ngài về các Luật sĩ và Biệt phái :

  1. Vì họ “ngồi tòa Môsê”, nghĩa là nắm quyền giảng dạy, cho nên “những gì họ nói, các con hãy làm và tuân giữ”.
  2. “Nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì họ nói mà không làm”. Những gương xấu của họ là :

– Ra luật cho người khác giữ, còn bản thân không giữ.

– Làm những việc đạo đức chỉ cốt cho người ta thấy mà khen.

– Ham danh vọng : ngồi chỗ nhất, thích được chào nơi công cộng, thích được gọi là Rabbi.

B… nảy mầm.

  1. Hầu hết những lời Chúa Giêsu kết án các Biệt phái ngày xưa đều đúng cho tôi ngày nay :

– Trong cương vị lãnh đạo, phải chăng tôi cũng thường “chỉ tay năm ngón”, bảo người khác làm còn mình thì không làm ?

– Đạo đức bề ngoài : người ta tưởng tôi đạo đức, nhưng trước mặt Chúa tôi có đạo đức thật không ?

– Tôi cũng ham danh vọng và địa vị ?

  1. “Tất cả chúng con đều là anh em với nhau” : người có quyền và người không có quyền, người bề trên và người bề dưới cũng đều ngang nhau trước mặt Chúa. Quyền và chức chỉ là những phương tiện để phục vụ anh em. “Trong chúng con, ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ chúng con”.
  2. “Ai tự nhắc mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống sẽ được nâng lên” : các động từ ở thể thụ động “bị hạ xuống” và “được nâng lên” ám chỉ kẻ hạ xuống và nâng lên là chính Thiên Chúa. Đã đành ai ai cũng ghét kẻ kiêu căng và mến người khiêm tốn. Nhưng quan trọng hơn nữa là chính Thiên Chúa cũng hạ kẻ kiêu căng và nâng cao người khiêm tốn.
  3. Vào thế kỷ thứ 12, tệ đoan lan tràn khắp nơi, các phe phái quá khích nổi lên, nhiều người phê bình chỉ trích các nhà lãnh đạo Giáo Hội vì cuộc sống phản chứng của các ngài. Lúc đó Thánh Phanxicô Assisiô xuất hiện. Ngài không chỉ trích ai, nhưng ý thức rằng kẻ phải ăn năn sám hối trước tiên là chính ngài. Ngài không khoe khoang, không tham lam, không giả hình, nhưng cố gắng sống nghèo khó, bác ái, phục vụ, khoan dung. Lý tưởng của thánh Phanxicô chẳng mấy chốc đã được nhiều người chia sẻ. Giáo Hội được hồi sinh, nhiều tâm hồn được đổi mới, mùa xuân thiêng liêng được nở rộ nhiều thế kỷ liên tiếp. (“Mỗi ngày một tin vui”)
  4. “Các Kinh sư và những người Pharisêu…làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy”. (Mt 23,5)

Một thiếu tá vừa được thuyên chuyển về chỉ huy một tiểu đoàn mới. Ông tìm cách “hù” cho binh lính nể sợ ông. Một hôm, một anh binh nhì gõ cửa xin vào phòng ông. Ông nói : “Vào đi. Nhưng đứng chờ đấy vì tôi đang bận tiếp điện thoại”. Rồi ông cầm điện thoại nói: “Chào Đại tướng, rất hân hạnh được nghe ngài. Ngài muốn gì ạ ?” Ông im lặng một hồi như đang lắng nghe, rồi nói tiếp : “Vâng, thưa Đại tướng, tôi sẽ nói lại với Tổng thống về điều ấy”. Xong, ông đặt ống nghe xuống và nói với anh binh nhì : “Xong rồi, bây giờ tới phiên anh. Anh có việc gì nào?”. Anh binh nhì đáp : Tôi thừa lệnh trung sĩ đến đây để nối giây điện thoại cho ngài, thưa Thiếu tá !” (Mark Link, Vision 2000).