Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật Lễ Lá

print

CHÚA NHẬT LỄ LÁ

Mc 14,1-15,47

A. Hạt giống…

Bài Tin Mừng tường thuật cuộc chịu nạn chịu chết đau đớn của Chúa Giêsu. Bài đọc 1 (trích sách Isaia) cho chúng ta biết lý do của cái chết ấy : vì Chúa Giêsu muốn làm như Người Tôi Tớ Thiên Chúa mà Cựu Ước đã báo trước, tự ý gánh lấy đau khổ để chuộc tội cho loài người. Bài đọc 2 (trích thư Philipphê) cho biết giá trị của cái chết ấy : “Đức Kitô đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Ngài và ban cho Ngài một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu”.

B… nảy mầm.

1/ Đức Hồng Y Carlo Maria Martini đề nghị một cách suy gẫm cuộc thương khó của Chúa Giêsu như sau : suy gẫm 1 số trong 14 thái độ của con người đối với Chúa Giêsu trên Thập giá :

 1. Thái độ của Giuđa.
 2. Thái độ của những người gác dinh thượng tế.
 3. Thái độ của Thượng Hội Đồng.
 4. Thái độ của Phêrô.
 5. Thái độ của Philatô.
 6. Thái độ của Baraba và dân chúng.
 7. Thái độ của những người lính.
 8. Thái độ của Simon Kyrênê.
 9. Thái độ của những kẻ đóng đinh Người.
 10. Thái độ của những kẻ nhạo báng Người.
 11. Thái độ của Chúa Cha.
 12. Thái độ của viện đại đội trưởng.
 13. Thái độ của các phụ nữ dưới chân thập giá.
 14. Thái độ của các bạn hữu Người.

2/ Chúa Giêsu trong cơn đau khổ đã rất giống với bất cứ người nào trong chúng ta : Ngài cảm thấy sợ hãi, cô đơn và hầu như tuyệt vọng : “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cất chén đắng này đi”, “Lạy Chúa, sao Chúa bỏ con ?”. Nhưng Ngài cũng rất can đảm. Ngài không bỏ cuộc, Ngài chịu đựng cho đến hoàn tất. Chính vì thế mà những đau đớn của Ngài mới trở thành nguồn ơn cứu độ cho loài người. Chúa Giêsu rất giống tôi trong đau khổ, đồng thời cũng là Thầy dạy tôi cách chịu đựng đau khổ.