Hạt Vị Thanh: Họp Mặt Loan Báo Tin Mừng

print

Hạt Vị Thanh: Họp Mặt Loan Báo Tin Mừng

Sáng thứ Hai, ngày 12/ 09/ 2022, tại Họ đạo Vị Hưng, hạt Vị Thanh, đã diễn ra buổi họp mặt Loan báo Tin mừng với chủ đề: “Hiệp hành loan báo Tin mừng”.

Với sự hiện diện của Cha Alphongsô Lê Kim Thạch – Quản hạt Vị Thanh, Cha Philipphê Nguyễn Văn Hùng – Trưởng ban Loan báo Tin mừng Giáo phận Cần Thơ, Cha Giuse Nguyễn Đình Hùng – Trưởng ban Loan báo Tin mừng hạt Vị Thanh; quý Cha, quý Sơ và anh chị em giáo dân đại diện các họ đạo và giáo điểm trong hạt.

Xin Chúa chúc lành cho công việc Loan báo Tin mừng của chúng con.

 MVTT/ Hạt Vị Thanh.