Hạt Vị Thanh Họp Mặt Loan Báo Tin Mưng

print

Hạt Vị Thanh Họp Mặt Loan Báo Tin Mưng

                                                  Được chịu phép rửa và được sai đi:

                                     Người Kitô hữu tham gia sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Ý thức việc loan báo Tin Mừng là trách nhiệm và bổn phận của mọi Kitô hữu. Hôm nay Thứ Hai ngày 8 tháng 7 năm 2019, các linh mục, tu sĩ và giáo dân qui tụ khá đông tại nhà Thờ Vị Hưng (khoảng 180 người ) để học hỏi và chia sẻ cho nhau:

Chia sẻ 1: Dấn thân loan báo Tin Mừng

Chia sẻ 2: Sóng gió khi loan báo Tin Mừng

Sau những bài chia sẻ, các tham dự viên có nhiều thời gian để thảo luận. Kết thúc chia sẻ và thảo luận là Thánh lễ cầu nguyện cho việc Loan báo Tin Mừng. Do Cha quản hạt Alphongso chủ tế. Trong bài giảng lễ Cha Giuse đã gợi lên cho cộng đoàn, loan báo Tin Mừng là: Giới thiệu Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá đã chết và sau ba ngày đã sống lại. Đây là niềm tin của người Công giáo.

Tạ ơn Chúa đã cho Hạt Vị Thanh chúng con có những giây phút ở bên Chúa và bên nhau, để chúng con có dịp giúp nhau hăng say dấn thân hơn trong sứ vụ loan báo Tin Mừng.

                                                                                                          MVTT/Hạt Vị Thanh