Hãy Nhân Từ – Theo Điệu Lý Mỹ Hưng

print

Hãy Nhân Từ – Theo Điệu Lý Mỹ Hưng

Câu 1: Người ơi, nghe lời Chúa ta ban truyền là yêu kẻ thù ta cho dù khó khăn muôn vàn, vì ta là con Thiên Chúa Đấng hằng xót thương, cho ánh dương kia mọc lên chiếu soi ngàn dân, cũng như mưa nguồn,  tuôn tràn cho người dương thế, Chúa luôn kêu mời con người sống lòng từ nhân.

Câu 2: Vì khi yêu người mến yêu thương mình nào có ích gì đâu, dân lành cũng yêu như vậy, chào ai mà ta quen biết có gì mới đâu! Đây Chúa kêu ta gọi ta đến với ngàn dân, đắp xây ân tình chúng mình người  Kitô hữu, sống trong cuộc đời không thù oán hờn gì ai.

Câu 3: Đời ta, nghe lời Chúa ta kêu mời mà không có thù riêng, chỉ còn trái tim nhân hiền, đời ta, giờ nên nhân chứng giữa đời trái ngang. Đem hết tin yêu dựng xây thế nhân đẹp tươi, mãi trong cuộc đời sống tình người con Thiên Chúa, quyết tâm lên đường loan truyền tấm lòng Người Cha.