Hiệp Hành Cùng Thánh Giuse

print

HIỆP HÀNH CÙNG THÁNH GIUSE

 

 

HIỆP HÀNH – CẦU NGUYỆN

7 NGÀY CÙNG THÁNH GIUSE

 

Ý nghĩa của Tên Thánh Giuse: JOSEPH

Giu-se công chính, vâng lời,

Khôn ngoan, gương mẫu, miệt mài, khiêm cung.

 

J: Justice (Công chính)

O: Obedient (Vâng phục)

S: Silent (Thinh lặng)

E: Exemplary (Mẫu gương)

P: Praying (Cầu nguyện)

H: Humble (Khiêm tốn) J: Justitia (Công chính)

O: Oboedientia (Vâng lời)

S: Sapientia (Khôn ngoan)

E: Experientia (Kinh nghiệm)

P: Patientia (Miệt mài)

H: Humilitas (Khiêm cung)

 

CHƯƠNG TRÌNH

– Kinh CTT, Tin, Cậy, Mến

 – Đọc chung lời nguyện: Lạy Thánh Cả Giuse, là đấng phù hộ mạnh thế trước Toà Thiên Chúa, là cha nhân hiền của chúng con. Xin cha cầu bầu cho tiến trình Hiệp Hành của Giáo Hội, trước Toà Chúa Giêsu là Đấng xưa cha đã nhiệt thành bảo hộ, Đấng đã chẳng nề kính trọng, yêu mến và vâng lời cha, như một người con thảo. Xin cho Giáo Hội luôn trung thành với Đức Kitô là đầu, để tất cả cùng nhau xây dựng Nhiệm Thể Đức Kitô, thành một Giáo Hội Hiệp Hành: hiệp thông, tham gia và sứ mạng, như lòng Chúa ước mong. Amen.

– Suy niệm theo ngày…

– Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh…

– Lời Nguyện Kết theo ngày…

 

Ngày Thứ Nhất: Justitia (công chính)

Suy niệm: Justitia (công chính): “Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo.” (Mt 1,19). Sách Khôn Ngoan, chương 10 đã nêu ra các mẫu gương sống công chính như ông Nôê (Kn 10,4), tổ phụ Ápraham (Kn 10,5), ông Lót (Kn 10,6), tổ phụ Giacóp (Kn 10,10), ông Giuse con ông Giacóp (Kn 10,13), và Dân được ông Môsê dẫn ra khỏi Aicập (Kn 10,15.20). Chúng ta thấy các nhân vật này mỗi người đều có nét riêng về sự công chính của mình trong lịch sử cứu độ, tuy nhiên, tất cả đều có chung một điểm là biết điều chỉnh cuộc đời, và ý muốn của mình, theo chương trình, và ý định của Thiên Chúa. Danh từ “the just”, “le juste” (người công chính) có nguồn gốc từ động từ “adjust”, “ajuster” (điều chỉnh): người công chính là người biết điều chỉnh ý mình theo ý Chúa, đường lối mình theo đường lối Chúa, tắt một lời, người công chính là người biết quy hướng toàn bộ con người và cuộc đời mình theo thánh ý Chúa. Hiểu công chính theo nghĩa này, thì quả thật, thánh Giuse đích thực là người công chính, bởi vì, toàn bộ những gì các thánh sử đã ghi chép về thánh Giuse đều cho thấy ngài mềm dẻo, để mặc cho Chúa muốn uốn nắn thế nào tùy Chúa. Ước gì trong tiến trình Hiệp Hành, chúng ta cũng để Chúa Thánh Thần mặc tình dẫn dắt như thế!

Lời Nguyện Kết: Lạy Thánh Cả Giuse, là Đấng Chúa đặt lên làm chủ nhà Chúa, xin ghé mắt thương xem tiến trình Hiệp Hành của Giáo Hội chúng con. Xin hãy đưa tay chở che và cầu cùng Chúa cho Giáo Hội chúng con luôn được trung thành với Đức Kitô, luôn bước đi trong ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Xin cho mọi thành viên của Giáo Hội được an bình, hòa thuận, nhất là sau này được sum họp cùng nhau trên thiên đàng. Amen.

 

Ngày Thứ Hai: Oboedientia (vâng lời)

Suy niệm: Oboedientia (vâng lời): Tin Mừng bốn lần thuật lại việc sứ thần truyền cho thánh Giuse trong giấc mộng, lần nào, ngài cũng liền trỗi dậy và làm theo. Đó là thái độ vâng lời triệt để, một nhân đức trổi vượt của thánh Giuse. Tuy nhiên, khi đứng trước chương trình nhiệm mầu của Thiên Chúa, lúc đầu, thánh Giuse cũng lo sợ như Môsê trước bụi gai đang bốc cháy (Xh 3,6), như Isaia đứng trước sự hiện diện của Đấng ba lần Thánh (Is 6,5), như Dacaria trong Đền Thờ (Lc 1,13), và như Đức Maria khi sứ thần truyền tin (Lc 1,30). Lo sợ trước sứ vụ mà Thiên Chúa ủy thác là thái độ thường thấy ở người công chính, nhưng, cũng như những người công chính khác, khi đã được giải thích, thánh Giuse đã mau mắn vâng phục thiên ý, đón nhận sứ vụ để cộng tác vào chương trình mà Thiên Chúa đang thực hiện nơi Maria, nơi Thai Nhi và nơi chính mình. Ước gì trong tiến trình Hiệp Hành, dù ban đầu, có thể, chúng ta còn ngần ngại trước những công việc khó khăn, nhưng với lòng khiêm nhường vâng phục, chúng ta dám can đảm đưa vai gánh lấy sứ vụ mà Giáo Hội ủy thác cho mình!

Lời Nguyện Kết: Lạy Thánh Cả Giuse rất trung thành: luôn vâng theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, xin cầu cho tiến trình Hiệp Hành của Giáo Hội chúng con, luôn tiến triển trong tinh thần vâng phục thánh ý Chúa, biết phân định đâu là ý Chúa muốn trong từng hoàn cảnh cụ thể. Xin đừng để chúng con lầm lạc trong những quyết định quan trọng, nhất là những gì trực tiếp liên quan đến ơn cứu độ, mà Chúa dành sẵn cho từng người chúng con. Amen.

 

Ngày Thứ Ba: Sapientia (khôn ngoan)

Suy niệm: Sapientia (khôn ngoan): Đức Mẹ được mệnh danh là Toà Đấng Khôn Ngoan (Sedes Sapientiae). Đức Gioan Phaolô II trong bài huấn dụ ngày 04/09/1963 tại Castel Gandolfo đã nói: Đức Maria là Toà của Đấng Khôn Ngoan bởi vì Mẹ đã đón tiếp Đức Giêsu là Đấng Khôn Ngoan nhập thể vào trong cung lòng của mình. Thánh Giuse được Thiên Chúa ủy thác cho sứ vụ cao trọng: gìn giữ hai kho tàng quý giá là: Đấng Khôn Ngoan, và Tòa Đấng Khôn Ngoan, ắt hẳn, Thiên Chúa đã phú ban cho ngài Đức Khôn Ngoan khi đặt ngài bên cạnh Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Thánh Cả Giuse được tuyển chọn để làm Bạn Trăm Năm của Tòa Đấng Khôn Ngoan, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, là Từ Mẫu của Đức Giêsu, Đấng Khôn Ngoan. Với danh nghĩa ấy, Thánh Cả đã thương yêu, giữ gìn Mẹ, và bảo toàn danh thơm tiếng tốt cho Mẹ trước mặt thiên hạ. Từ tâm hồn trong sạch đầy tràn Đức Khôn Ngoan, đôi tay ngài đã bồng bế Chúa Con và giúp đỡ Đức Mẹ. Ước gì trong tiến trình Hiệp Hành, chúng ta cũng biết mở rộng lòng ra, để đón nhận ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, để như thánh Cả Giuse, chúng ta cũng bảo tồn được những kho tàng khôn ngoan quý báu của Giáo Hội, nhất là những gì thế gian cho là điên rồ, ngu dại!

 Lời Nguyện Kết: Lạy Thánh Cả Giuse đầy ơn phước, là cha nuôi Chúa Giêsu và bạn trinh khiết Đức Maria, xin hãy làm đấng bảo trợ tiến trình Hiệp Hành của Giáo Hội chúng con. Xin lấy dây tình thân ái ngài đối với Hai Đấng, mà ràng buộc lấy chúng con! Xin cho tấm lòng rất nhân lành, rất trong sạch khôn ngoan của ngài, nên chốn ẩn thân cho chúng con trước mọi nguy nan cám dỗ. Xin cho chúng con đừng bao giờ khước từ sự khôn ngoan của thập giá, điều mà thế gian coi là ô nhục và điên dại. Amen.

 

Ngày Thứ Tư: Experientia (kinh nghiệm)

Suy niệm: Experientia (kinh nghiệm): Thánh Cả Giuse là người có kinh nghiệm sâu sắc về Thiên Chúa. Chính từ kinh nghiệm tuyệt diệu đó, mà mối tình Thánh Cả dành cho Chúa Hài Đồng thật lạ lùng, thắm thiết. Đó là mối tình cha hiền của nghĩa phụ dành cho Con Một duy nhất, cao trọng, tuyệt mỹ; cũng là mối tình con thảo của ngài dâng lên Thiên Chúa cao cả, toàn năng, nhân hậu. Yêu Con cũng là mến Chúa – Mến Chúa cũng là yêu Con. Tự nhiên và ân sủng đã phối hiệp cách lạ lùng nơi tình yêu đầy tràn kinh nghiệm của Thánh Cả. Khi Cha trên trời muốn ban cho Con Một của Người, một người cha dưới thế, thì lẽ tất nhiên, phải phú vào lòng người cha ấy một kinh nghiệm tình yêu, tình phụ tử xác thực, sâu sắc, chân thành. Thiên Chúa đã cho Thánh Cả cảm nếm được tình yêu phụ tử của chính mình, cũng như đã ban cho Đức Maria tình mẫu tử, để hai đấng làm cha, làm mẹ Con của Người. Từ kinh nghiệm sâu sắc về tình phụ tử của Thiên Chúa như thế, ắt hẳn, lòng Thánh Cả đã bừng cháy khi chiêm ngưỡng Hài Nhi mũm mĩm, trắng hồng; tràn ngập niềm vui khi thấy Hài Nhi, ngày thêm khôn lớn. Đồng thời, cũng từ kinh nghiệm về tình yêu Thiên Chúa, Thánh Cả đã dành cho Mẹ Maria mối tình thắm thiết trinh trong, đượm nhuần cung kính, xứng vì Mẹ Thiên Chúa. Ước gì trong tiến trình Hiệp Hành, chúng ta cũng có được kinh nghiệm về tình yêu Thiên Chúa, để những ý kiến, trao đổi, quyết nghị, đúc kết của chúng ta luôn đượm nồng tình yêu như tình yêu của Đấng đã yêu và hiến mạng vì Giáo Hội.

 Lời Nguyện Kết: Lạy Thánh Cả Giuse, trong tiến trình Hiệp Hành, xin giúp chúng con cảm nghiệm được tình phụ tử của Thiên Chúa, để chúng con cũng biết cưu mang những ai khốn khổ, nghèo hèn. Xin cho Giáo Hội đừng làm ngơ giả điếc trước những tiếng kêu của những người nghèo, bởi vì, Giáo Hội là Giáo Hội của những người nghèo, ưu tiên trước hết là yêu thương, và phục vụ những người nghèo khổ, bé mọn. Amen.

 

Ngày Thứ Năm: Patientia (miệt mài)

Suy niệm: Patientia (miệt mài): Thiên Chúa đã giao phó Đức Giêsu và Mẹ Maria cho Thánh Cả Giuse, và thánh nhân đã trung thành, miệt mài gìn giữ Hai Đấng. Lòng miệt mài của ngài được thể hiện qua nhiều biến cố: vừa âm thầm tìm ý Chúa, vừa mau mắn làm theo, mà không kêu ca phản kháng. Ngài đã miệt mài chăm sóc Đức Maria và Hài Nhi trong cảnh nghèo khó, thiếu thốn giữa mùa đông giá lạnh; vội vàng đưa Hai Đấng trốn qua Aicập, rồi lại đưa về Nadarét sinh sống: miệt mài lao động nuôi sống gia đình, tận tâm giáo dục Ấu Chúa, miệt mài tìm Con khi Con ở lại Đền Thờ… Thánh Giuse là hiền phụ của Đức Giêsu. Còn hình ảnh nào cao đẹp, cảm động bằng hình ảnh ngài bồng Ấu Chúa trên tay, hoặc dắt đi lẫm chẫm bên mình? Thánh Cả lại là hiền phu của Đức Maria, mà trót đời ngài hết dạ kính ái. Nhân đức của ngài lấp lánh như sao sáng trên trời. Ngày nay trên chốn vinh quang, Chúa Giêsu tôn nể ngài, và lời cầu bầu của ngài rất mạnh thế trước Tòa Chúa. Sinh thời, ngài đã trải qua cảnh phàm trần nhân thế, nếm đủ mọi mùi đắng cay, nên dễ xót thương thân phận lao đao con cái. Ước gì trong tiến trình Hiệp Hành, chúng ta biết bắt chước ngài: miệt mài, tận tụy với sứ vụ! Ước gì mọi thành phần trong Giáo Hội luôn được ngài che chở giữ gìn: trẻ nhỏ được ngài thương yêu, bậc già được ngài săn sóc, chuyện gia đình được ngài giúp đỡ, việc Giáo Hội được ngài lo toan.

Lời Nguyện Kết: Lạy Thánh Cả Giuse là cha nhân hậu, xin cho chúng con được thấy sự săn sóc kín nhiệm, nhưng vô cùng chu đáo của ngài trong tiến trình Hiệp Hành của Giáo Hội chúng con. Xin cho chúng con biết chạy đến với ngài, học với ngài bài học miệt mài, tận tụy yêu thương phục vụ mọi người, để tiến trình Hiệp Hành của chúng con mang lại nhiều hoa trái tốt đẹp như lòng Chúa ước mong. Amen.

 

Ngày Thứ Sáu: Humilitas (khiêm cung)

Suy niệm: Humilitas (khiêm cung): Chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng đức khiêm cung của Thánh Cả Giuse. Ngài đã khiêm nhường và cung kính đối với Đức Giêsu và Mẹ Maria. Là con dòng Đavít trâm anh, ngài chẳng nề vất vả làm nghề thợ mộc để nuôi sống gia đình. Gìn giữ hai kho tàng quý báu là: Chúa Con và Đức Maria, ngài vẫn khiêm nhường, cúc cung tận tụy chăm lo cho Hai Đấng, mà không hề mở miệng khoe khoang. Ngài đã học được cùng Hai Đấng sự khiêm nhường và lòng yêu chuộng đời sống ẩn dật. Ai nói cho cùng: ngài ham chuộng làm việc trong cảnh khó nghèo, mối phúc đầu tiên trong Bát Phúc. Ai suy cho thấu: đời sống nguyện cầu thân mật của ngài đối với Đức Giêsu và Mẹ Maria. Biết bao tháng ngày, sớm hôm, ngài cùng chung sống với Hai Đấng dưới một mái nhà, ăn chung một bàn, cùng nhau làm việc, chăm lo cho Hai Đấng, và Hai Đấng cũng hằng quan tâm, lo lắng cho ngài cách vô cùng hoàn hảo. Đẹp đẽ thay, sốt mến thay, cảnh Thánh Cả Giuse cầu nguyện chung cùng Chúa Con và Đức Mẹ! Lòng ngài tràn ngập ơn phước ngần nào! Ai mà chẳng ước ao như thế? Ước gì trong tiến trình Hiệp Hành, chúng ta cũng có được lòng khiêm cung như ngài, để khiêm tốn lắng nghe nhau, cung kính lắng nghe Chúa qua cầu nguyện, và cúc cung tận tụy để xây dựng một Giáo Hội Hiệp Hành như Chúa ước mong.

Lời Nguyện Kết: Lạy Thánh Cả Giuse là Đấng che chở Đức Giêsu và Mẹ Maria, trong tiến trình Hiệp Hành của Giáo Hội, xin ngài phù hộ, giữ gìn chúng con khỏi mọi hiểm nguy, cùng thúc giục chúng con: giữ lòng khiêm nhường, đơn sơ, trong sáng, dịu dàng yêu mến nhau, lắng nghe nhau, và cùng nhau lắng nghe Chúa, để tất cả chúng con cùng hiệp thông, cùng tham gia vào sứ mạng mà Chúa và Giáo Hội đã ủy thác. Amen.

 

Ngày Thứ Bảy: Exemplary (Mẫu gương)

Suy niệm: Exemplary (Mẫu gương). Có lẽ nào chúng ta lại không học đòi bắt chước mẫu gương của Thánh Cả Giuse? Có lẽ nào chúng ta lại không kính mến đấng mà Chúa Giêsu đã quý yêu hết lòng? Có lẽ nào chúng ta lại chẳng cậy trông đấng mà trót đời Chúa đã gởi tấm thân ngà ngọc? Có lẽ nào chúng ta lại không đặt hết tin tưởng vào lời cầu nguyện của đấng, mà xưa Chúa đã vâng lời như con thảo? Đức Maria cũng đồng tình với Chúa Con mà dạy ta noi gương bắt chước, và tôn kính Thánh Cả Giuse. Ngoài Chúa Giêsu, Mẹ Maria không quý mến ai hơn Bạn Thanh Sạch của mình. Giáo Hội, là Thánh Gia mở rộng, Thánh Gia nối dài, cũng nhiệt liệt noi gương bắt chước và tôn sùng Thánh Cả. Năm 1870, Đức Giáo Hoàng Piô IX, trước những ưu tư thời đại, muốn phó mình và các tín hữu trong tay Thánh Cả hộ phù, đã tôn ngài làm Quan Thầy toàn thể Giáo Hội. Càng ngày ta càng nhận thấy: vinh quang của ngài chiếu giãi, nhân đức của ngài sáng ngời, lời cầu của ngài hiệu lực, sự can thiệp của ngài mạnh thế, do đó, trong tiến trình Hiệp Hành, lòng sùng mộ của mọi thành phần trong Giáo Hội đều quy về Thánh Cả, như con thơ đối với người cha hiền, thì thật là chính đáng.

Lời Nguyện Kết: Lạy Đấng Bảo Trợ rất mạnh thế của Giáo Hội, chúng con xin phó thác cho ngài tiến trình Hiệp Hành của Giáo Hội: Xin gìn giữ Đức Thánh Cha và hàng Giám Mục. Xin cho các Linh Mục, các Tu Sĩ biết trau dồi mọi nhân đức xứng bậc, cùng nhiệt thành lo phần phúc các linh hồn. Xin phù hộ các Tín Hữu: nâng đỡ người lành, cải thiện người ác, hướng dẫn mọi người tìm về với Chúa. Xin cứu vớt các Linh Hồn nơi luyện ngục, xin hãy làm tê liệt các mưu chước của Satan, để nhờ sự trợ giúp của ngài, chúng con tiến tới xây dựng một Giáo Hội “xinh đẹp, lộng lẫy, không tỳ ố, không vết nhăn, hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền”. Amen.