Hình Ảnh Lễ Khánh Thành Nhà Thờ Trà Canh – Mừng Ngân Khánh Linh Mục Cha Micae Bùi Trần Thắng

print

Thánh Lễ đã được cử hành trọng thể lúc 9h30 ngày 04 tháng 12 năm 2018 , do Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên – Giám mục Giáo phận Cần Thơ – chủ sự. Đồng tế với ngài có quý cha Hạt trưởng, cha sở họ đạo Trà Canh Micae Bùi Trần Thắng , cùng các Cha trong và ngoài giáo phận.