Họ Đạo Bãi Giá: Thánh Lễ Khai Giảng Năm Học Giáo Lý 2023 – 2023.

print

Họ Đạo Bãi Giá: Thánh Lễ Khai Giảng Năm Học Giáo Lý 2023 – 2023.

Lúc 7 giờ sáng, ngày 12/09/2022, đông đảo các em thiếu nhi tham dự Thánh Lễ Khai Giảng Năm Học Giáo Lý 2022 – 2023.

Nguồn: fb/huynhtruongbaigia