Họ Đạo Cà Mau Dâng Hoa Kính Mẹ Maria

print

Họ Đạo Cà Mau Dâng Hoa Kính Mẹ Maria

         ” Lạy Mẹ Maria,, tháng Hoa đã dần khép lại nhưng lòng Sùng kính, Mến yêu Mẹ nơi Cộng đoàn Họ đạo Cà Mau chúng con luôn kéo dài xuyên suốt cuộc đời của mỗi người.

           Mẹ là  Mẫu gương trong việc thực thi  LỜI CHÚA, THÁNH THỂ và BÁC ÁI mà chúng con đang cố gắng thực hiện trong năm Củng Cố Sự Hiệp Thông này.

           Nguyện xin Mẹ thương chúc lành cho từng Gia đình và Họ đạo thân yêu của chúng con, để mọi người chung sống Yêu thương, Hiệp nhất nhất là năng Lần Chuỗi Mân Côi, để mai này được Chúa ban phần thưởng là chính Nước Trời” Amen.

                                                                                                     Lời Nguyện Dâng Hoa