Họ Đạo Chánh Tòa: Trao Học Bổng Cho Các Em Học Sinh Nghèo Vượt Khó

print

Họ Đạo Chánh Tòa: 

Trao Học Bổng Cho Các Em Học Sinh Nghèo Vượt Khó

Vào lúc 9g00 Chúa Nhật 12.09.2018, Ban Khuyến học của Họ Đạo Chánh Tòa đã trao học bổng cho 114 em học sinh cấp 1 – 2 – 3 có hoàn cảnh khó khăn vượt khó.” dưới đây là một vài hình ảnh: 

MVTT/HỌ CHÍNH TÒA CT