Họ Đạo Cờ Đỏ Dâng Hoa Kính Mẹ Maria

print

Họ Đạo Cờ Đỏ Dâng Hoa Kính Mẹ Maria

Sáng Chúa Nhật 12/05/2019, hướng về ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima và cũng là “ngày của Mẹ”, Họ đạo Cờ Đỏ đã tổ chức dâng hoa kính Mẹ Maria.

Dù trời mưa to nhưng bà con đi tham dự đông đảo. Những “con hoa” có đủ thành phần gia trưởng, hiền mẫu, thiếu nhi… Tất cả chỉ muốn nói lên tấm lòng con thảo với Mẹ và cầu xin Mẹ cầu nguyện cho Họ đạo được mọi ơn lành hồn xác.

Khôi Nguyên