Họ Đạo Cờ Đỏ: Đón Nhận Hồng Ân Thánh Thần

print

Họ Đạo Cờ Đỏ: Đón Nhận Hồng Ân Thánh Thần

Đúng theo lịch Thêm Sức, lúc 16g00 Chúa Nhật, 13/8/2023, Đức cha Phó Phêrô Lê Tấn Lợi đã đến Họ Đạo Cờ Đỏ dâng Thánh Lễ ban Bí Tích Thêm Sức cho 22 em trong Họ Đạo. 

MVTT/Hạt Cần Thơ.