Họ Đạo Đại Hải chuẩn bị đón Giáng sinh 2019

print

Họ Đạo Đại Hải chuẩn bị đón Giáng sinh 2019

Tất cả mọi người công giáo đang sống trong những ngày cuối cùng của mùa vọng.

Cùng với việc chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa đến và cũng để  kỷ niệm biến cố Ngôi Hai xuống thế làm người. Từ nhiều tuần qua Họ Đạo Đại Hải  đã và đang chuẩn bị với những hang đá, cây thông …. làm nao nức lòng người.

Ước gì những hình thức bên ngoài này giúp mọi người nhận ra việc Thiên Chúa đã đến làm người với con người nơi trần gian để họ biết mở lòng đón nhận hồng ân cứu độ mà Ngài đã ban tặng cho con người.

MVTT/Họ Đạo Đại Hải