Họ đạo Đại Hải: Tân Linh Mục Phêrô Nguyễn Xuân Việt dâng lễ Tạ Ơn

print

Họ đạo Đại Hải: Tân Linh Mục Phêrô Nguyễn Xuân Việt dâng lễ Tạ Ơn

Nếu ngày xưa trong 12 Tông Đồ có 2 cặp anh em: Anrê và Phêrô, Giacôbê và Gioan thì ở GP Cần Thơ hôm nay cũng có thêm một cặp anh em Linh Mục. Đó là cha mới Phêrô Nguyễn Xuân Việt em của cha Pr. Nguyễn Văn Minh, cha sở Họ đạo Ngã Năm, quê quán tại Họ đạo Đại Hải. Cha Việt cũng là Linh Mục thứ 8 của Họ đạo Đại Hải.

Hôm nay ngày 18.06.2020 lúc 9 giờ sáng, Cha Phêrô Nguyễn Xuân Việt đã về dâng lễ Tạ Ơn tại nhà thờ Đại Hải. Cùng đồng tế có cha mới Dom. Trương Nhựt Thiện và đông đảo Quý Cha cùng Quý Tu sĩ Nam Nữ cũng như Giáo dân.

Xin chúc mừng Cha mới và Họ đạo Đại Hải và xin cầu chúc Họ đạo Đại Hải có thêm nhiều Tân Linh Mục nữa để góp phần với Giáo Phận trên cánh đồng truyền giáo mênh mông của miền Tây Nam Bộ này .

MVTT/Hạt Đại Hải.