Họ Đạo Đại Ngãi: Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Mới

print

Họ Đạo Đại Ngãi: Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Mới

 

Lúc 9 giờ sáng 15/6/2020, tại Họ đạo Đại Ngãi có thánh lễ đồng tế do cha Quản hạt Sóc Trăng Clemente Nguyễn Văn Lanh chủ tế, để kính Thánh Tâm CGS trong tháng Sáu (cũng là bổn mạng của họ đạo) và đồng thời cũng để cầu nguyện cho việc xây dựng nhà Chúa được diễn tiến tốt đẹp

Trong bài giảng lễ, cha Giuse Nguyễn VănTrực kêu gọi mọi người cùng nhau gắn kết với Họ đạo Đại Ngãi, và góp công sức cho công trình xây dựng Nhà Chúa được sớm hoàn thành.

Cuối lễ cha sở Phanxico Võ Hoàng Túc cũng ngỏ lời  xin quý ân nhân cùng tiếp sức cho cha trong việc xây dựng Nhà Chúa, bước khởi đầu còn nhiều khó khăn, vất vả.

Xin mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện và ủng hộ cho họ đạo Đại Ngãi.

MVTT/ Hạt Sóc Trăng