Họ Đạo Đại Tâm Rộn Ràng Ngày Hội Trăng Rằm

print

Họ Đạo Đại Tâm Rộn Ràng Ngày Hội Trăng Rằm

Hôm nay 29.09.2023 họ đạo Đại Tâm rộn ràng ngày hội trăng rằm, Cha quản hạt Clemente đã chủ sự thánh lễ cho hơn 100 em thiếu nhi của họ đạo Đại Tâm, trong đó đa phần là các em dân tộc Khơmer, sau thánh lễ có văn nghệ và phát quà cho các em, khép lại một ngày trung thu đầy tràn ý nghĩa.

MVTT/Hạt Sóc Trăng