Họ Đạo Hòa Thành – Khai Giảng Năm Học Giáo Lý

print

Họ Đạo Hòa Thành – Khai Giảng Năm Học Giáo Lý

Họ Đạo Hòa Thành đã khai giảng Năm Học Giáo Lý 2022- 2023 vào sáng ngày Chúa nhật 11/9/2022 với 249 học viên gồm 9 lớp từ khai tâm tới lớp 9, do 10 giáo lý viên và 10 huynh trưởng hướng dẫn.
Thời khóa biểu Chúa nhật hàng tuần :
– 7g30 : ăn sáng
– 8g : học
– 8g45 : giải lao
– 8g55 xếp hàng vào nhà thờ chuẩn bị tham dự thánh lễ, các em ngồi theo đơn vị lớp.
Đặc biệt trong năm học giáo lý này có 10 em là lương dân xin theo học giao lý.
Trong thánh lễ, các Giáo Lý Viên đã tuyên xưng đức tin với quyết tâm cùng nhau hoàn thành tốt sứ vụ dạy giáo lý trong năm học mới nhờ ơn Chúa Thánh Thần soi dẫn.

Họ Đạo Hòa Thành