Họ Đạo Hoà Thành:  Rước lễ Lần Đầu và Rước Lễ Trọng Thể

print

Họ Đạo Hoà Thành:  Rước lễ Lần Đầu và Rước Lễ Trọng Thể

30.8.2020  là một ngày vui của giáo xứ, ngày hạnh phúc của các gia đình và là ngày hồng ân của 43 em được rước chính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô ngự vào cung lòng lần đầu. đặc biệt 19 em được rước lễ trọng thể rước lễ trọng thể

Những ngày tháng qua, các em đã tìm hiểu và ở lại với Chúa Giê-su qua những buổi học giáo lý, nay các em đã đủ điều kiện để đến Bàn Tiệc Thánh trong trang nghiêm, trong hạnh phúc được rước Chúa ngự vào lòng lần đầu. Cầu xin Chúa cho các em biết noi gương vị thánh trẻ Đa-minh Saviô trong ngày rước lễ lần đầu:

–         Năng xưng tội và chịu lễ,

–         Muốn thánh hóa ngày Chúa nhật,

–         Bạn của các em là Chúa Giê-su và Mẹ Maria,

–         Thà chết chứ không phạm tội.

Đó là những điều gìn giữ và giúp các em luôn gần Chúa, biết phụng sự Chúa trong vui tươi và trung tín với Chúa đến trọn đời.

Và Các Em Rước Lễ Trọng Thể :  Sau 9 năm học giáo lý, giờ đây các em long trọng tuyên xưng dức tin- xin lỗi cha mẹ và đươc cha sở sai đi với hành trang Kinh Thánh Tân Ước. kết thúc chương trình học giáo lý, nhưng tìm hiểu chúa giêsu là việc cả cuộc đời.

Cầu chúc các em ngày càng gắn bó với chúa giêsu là chúa. là thầy và là bạn đồng hành của các em  khi  vào đời

Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô chính là quà tặng của Thiên Chúa. Chúa Giê-su Thánh Thể muốn ở lại với chúng ta luôn mãi, để chia sẻ đồng hành và trao trọn Thân mình, hầu nên lương thực nuôi sống linh hồn chúng ta.

Họ Đạo  Hòa Thành