Họ Đạo Kinh Đức Bà Đón Cha Sở Mới

print

Họ Đạo Kinh Đức Bà Đón Cha Sở Mới

 Vào lúc 9h00, ngày 09/10/2018. Cha Giuse Lê Đình Hội, nguyên cha sở Họ Đạo Thánh Tâm về nhận nhiệm vụ chánh sở Họ đạo Kinh Đức Bà, Hạt Trà Lồng.

Nghi thức nhậm chức linh mục chánh sở được diễn ra trang trọng và hợp luật, dưới sự chủ sự của Cha quản hạt Trà Lồng. Sau phần nghi thức, Tân Cha sở đã chủ sự giờ chầu và có gần 20 cha cùng hiệp thông với Cha sở mới. Đồng thời, có sự hiện diện đông đảo của bà con giáo dân Kinh Đức Bà đón vị chủ chăn của mình. Cũng như quý thân nhân, ân nhân của Cha Giuse và giáo dân Họ đạo Thánh Tâm  tiễn cha về xứ mới.

Nguyện xin Chúa ban cho cha luôn khỏc mạnh, bình an, thánh đức chu toàn bổn phận của Chúa và Giáo hội trao phó.

MVTT Hạt Trà Lồng