Họ Đạo Long Phú: Làm Phép Các Tượng Đài

print

Họ Đạo Long Phú: Làm Phép Các Tượng Đài

Vào lúc 8:30 sáng ngày 24/6/2020, cha Quản Hạt Sóc Trăng Clemente Nguyễn Văn Lanh đến Họ Đạo Long Phú làm phép các tượng đài: Lòng Chúa Thương Xót, Đài Đức Mẹ, Đài Thánh Cả Giuse tại khuôn viên nhà thờ Long Phú, đồng thời cũng để mừng bổn mạng cha sở Gioan Baotixita Nguyễn Hải Triều. Có 11 cha cùng quý ân nhân, thân nhân và bà con trong họ đạo cùng tham dự.

Lúc 9:00, cha sở Gioan Baotixita chủ sự Thánh Lễ đồng tế mừng lễ Bổn Mạng cùng với quý cha và bà con giáo dân trong sự ấm cúng, đơn sơ nhưng đầy tình nghĩa.

Nguyện xin Thiên Chúa ban tràn hồng ân trên quý cha và mọi người.

MVTT/Hạt Sóc Trăng