Họ Đạo Lương Thiện Mừng lễ Thánh Bổn Mạng Gioan Baotixita

print

Họ Đạo Lương Thiện Mừng lễ Thánh Bổn Mạng Gioan Baotixita

Có lẽ xưa nay ít người, kể cả những người trong GPCT biết đến một nhà thờ nhỏ bé có tên rất buồn ở một vùng sâu, thuộc hạt Vị Thanh. Đó là “ Nhà Thờ Ngan Mồ”. Nhà thờ đã được xây dựng từ năm 1919, trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, họ đạo Ngan Mồ vẫn là một họ lẻ của Họ Tân Phú, Lương Hòa.

Đến năm 1975 cha Gs Phạm Văn Chỉnh đổi tên là Họ đạo Lương Thiện và mãi đến năm 2009 cha Fx. Lê Văn Thanh Tùng mới được bổ nhiệm làm cha sở đầu tiên của Họ đạo Lương Thiện. Năm 2019 tức sau 100 năm thành lập, Họ đạo đã có một Linh Mục đầu tiên , đó là cha Pl Nguyễn Tấn Bửu, hiện đang làm cha phó Họ Vị Thanh (đứng ở bên trái  hàng trên cùng trong ảnh cạnh cha sở và cha Quản Hạt Vị Thanh)

Hôm nay, ngày 24 tháng 06 năm 2020, mừng kính thánh Gioan Baotixita, thánh quan thầy họ đạo Lương Thiện. Vì thế, họ đạo Lương Thiện, Cha Sở cùng hội đồng mục vụ giáo xứ  tổ chức mừng bổn mạng họ đạo, tạ ơn Chúa qua 9 năm Hồng Ân Thánh Chức Linh Mục của cha Sở Pr. Nguyễn Thành Lập. Đồng thời họ đạo cũng mừng trước ngày lễ Thánh Phêrô- bổn mạng của cha Sở.

Cùng tạ ơn Chúa trong dịp này có 2 Tân Linh Mục là cha Simon Nguyễn Thanh Cao và cha Antôn Quách Thái Hùng .

Cha Quản Hạt Vị Thanh chủ sự Thánh Lễ  cùng với quý cha trong hạt , quý tu sĩ nam nữ và đông đảo bà con giáo dân  .

Trong Thánh Lễ cha Giuse Vũ Quốc Hiệp  chia sẻ ý nghĩa của ngày lễ và nói lên vai trò của thánh Gioan Baotixita trong sứ mạng dọn đường cho Đấng Cứu Thế.

Cuối lễ là Cha Sở có đôi lời cám ơn quý cha, quý tu sĩ và quý khách đã đến với gia đình họ đạo Lương Thiện để tạ ơn Chúa vì Ngài đã thương ban cho họ đạo được như ngày hôm nay.

Xin tiếp tục cầu nguyện cho Ho đạo Lương Thiện được luôn trung kiên trong đức tin, và  nhiệt tâm loan báo Tin Mừng Tình Thương theo gương thánh bổn mạng Gioan Baotixita

MVTT/Hạt Vị Thanh

 

 .