Họ Đạo Mỹ Xuyên Họp Mặt Sinh Viên Và Công Nhân Viên

print

Họ Đạo Mỹ Xuyên Họp Mặt Sinh Viên Và Công Nhân Viên

Sáng Mùng 5 Tết, họ đạo Mỹ Xuyên có tổ chức buổi họp mặt giao lưu cho khoảng 150 bạn Sinh Viên và Công Nhân Viên ở nhiều nơi đến tham dự. 

– Có Thánh Lễ cầu nguyện việc học của Sinh Viên và việc làm của Công Nhân Viên trong năm mới được tốt đẹp.

– Có giờ làm quen kết bạn, giới thiệu việc học và việc làm cho nhau.

– Có các trò chơi vui xuân và văn nghệ ca múa hát mừng năm mới.

Họ Đạo MX