Họ Đạo Mỹ Xuyên: Phát Quà Học Sinh Nghèo

print

Họ Đạo Mỹ Xuyên: Phát Quà Học Sinh Nghèo

Trong những ngày đầu năm học mới này, họ đạo Mỹ Xuyên đã được quý ân

nhân đến phát quà cho các em học sinh nghèo.

Những món quà tình thương mà quý ân nhân đã trao tặng bao gồm: tập

viết, quần áo, cặp sách và bánh kẹo…, nói lên tấm lòng bác ái yêu thương chia sẻ của quý ân nhân dành cho các em học sinh nghèo. Nhờ đó, khuyến khích và động viên các em học sinh cố gắng học tốt trong năm học mới này.

Họ đạo Mỹ Xuyên xin hết lòng cám ơn quý ân nhân!

Ban Bác Ái MX