Họ đạo Nam Hải đón hai cha phó mới

print

Họ đạo Nam Hải đón hai cha phó mới:

Thứ Hai, lúc 9g30’ ngày 14/8/2023 Họ đạo Nam Hải đón hai cha phó mới: Phêrô Nguyễn Thanh Cầm & Đôminicô Văn Công Huyền.

MVTT/Hạt Đại Hải