Họ Đạo Ngan Rô Khai Giảng Năm Học Giáo Lý Mới 2023-2024

print

Họ Đạo Ngan Rô Khai Giảng Năm Học Giáo Lý Mới 2023-2024

Ngày 10.09.2023 Chủ Nhật 23 Thường Niên. Cha Sở dâng thánh lễ khai giảng năm học giáo lý mới, trong thánh lễ các giáo lý viên tuyên xưng Đức tin.

Ước mong trong năm học giáo lý mới các em sẽ nhận được nhiều ơn thánh.

MVTT/Hạt Sóc Trăng