Họ đạo Sóc Trăng Kết thúc Tháng Mân Côi

print

Họ đạo Sóc Trăng Kết thúc Tháng Mân Côi

Ngày 30.10.2023, Họ đạo Sóc Trăng tổ chức rước kiệu Đức Mẹ để khép lại tháng Mân Côi.

Buổi rước kiệu diễn ra trong bầu không khí sốt sắng, trang nghiêm; trước khi kết thúc buổi rước kiệu cha sở CLemente nhắn nhủ với cộng đoàn tầm quan trọng của việc lần chuỗi, đó là sợi dây kết nối hiệp thông trong họ đạo, là sợi dây kết nối liên lạc với Mẹ Maria qua Mẹ người tín hữu đến với Chúa.

Tuy tháng Mân côi khép lại, nhưng cuộc sống đạo với chuỗi mân côi thì luôn tiếp tục trong giáo xứ, để xây dựng tinh thần hiệp nhất và tham gia trong sứ vụ tông đồ.

MVTT/Hạt Sóc Trăng