Họ đạo Cồn Tròn mở lớp văn hoá hè

print

Họ đạo Cồn Tròn mở lớp văn hoá hè

Họ đạo Cồn Tròn mở lớp văn hoá hè cho các em thiếu nhi trong và ngoài họ đạo. Các Lớp dạy các môn Toán, tiếng Việt và tiếng Anh từ lớp 1 đến lớp 9.

Họ đạo Cồn Tròn (Hạt Sóc Trăng)