Họ đạo Thánh Tâm đón cha phó Giuse Trần Văn Phương

print

Họ đạo Thánh Tâm đón cha phó Giuse Trần Văn Phương

Tin Hạt Trà Lồng: Hôm nay, ngày 20/7/2023 họ đạo Thánh Tâm hân hoan chào đón cha phó Giuse Trần Văn Phương.

MVTT/Hạt Trà Lồng