Họ Đạo Thánh Tâm Đón Cha Sở Mới

print

Họ Đạo Thánh Tâm Đón Cha Sở Mới

 Vào lúc 9h00, ngày 11/10/2018, cộng đoàn Họ đạo Thánh Tâm thuộc giáo hạt Trà Lồng, đã hân hoan đón mừng cha sở mới Giacôbê Nguyễn Thanh Hảo, nguyên Cha Phó Họ Đạo Cà mau.

Nghi thức nhậm chức linh mục chánh sở được diễn ra trang trọng và hợp luật, dưới sự chủ sự của Cha quản hạt Trà Lồng. Cùng hiệp thông với Giacôbê Hảo, có sự hiện diện gần 30 Cha: Cha Quản Hạt Cà Mau, Cha Quản Hạt Cần Thơ, quý Cha hạt Cà mau đưa tiễn, quý Cha hạt Trà Lồng đón người anh em mới. Đồng thời, có sự hiện diện đông đảo của bà con giáo dân Họ đạo Thánh Tâm đón vị chủ chăn của mình. Cũng như quý thân nhân, ân nhân của Cha Giacôbê và giáo dân Họ đạo Cà Mau tiễn cha về xứ mới.

Sau phần nghi thức nhậm chức, Tân Chánh sở đã chủ sự giờ chầu thánh thể, cầu nguyện cho họ đạo Thánh Tâm, cách riêng cho chính bản thân Cha được chu toàn bổn phận mà Chúa và giáo hội trao phó cho mình.

Nguyện xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành trên Cha Giacobê. Xin Chúa gìn giữ Cha Giacôbe trên mọi nẻo đường đời.

MVTT/Hạt Trà Lồng