Họ Đạo Thới Long Xuân Đón 2 Cha Phó Mới

print

Họ Đạo Thới Long Xuân Đón 2 Cha Phó Mới

Chúa Nhật 17/09/2023, theo sự bổ nhiệm của ĐGM Stephano Tri Bửu Thiên GPCT, 2 Cha Phó mới là Luca Maria Trần Kim Tân , và Henrico Maria Đinh Văn Khánh, Dòng Mẹ Chúa cứu chuộc, đã đến nhận nhiệm sở tại Họ Đạo Thới Long Xuân.

Cầu chúc hai cha hăng say và thành công trong nhiệm vụ mới.

MVTT/Hạt Cần Thơ