Họ Đạo Từ Xá Khai Giảng Năm Học Giáo Lý 2018

print
Được sự động viên và khích lệ của Cha Sở, Quý Sơ, Quý Anh Chị Giáo Lý Viên, Huynh Trưởng, Dự Trưởng đã tham gia tích cực cho việc chuẩn bị  Khai Giảng năm học Giáo Lý 2018- 2019.
 
Chúa Nhật ngày 9/9/2018, Họ Đạo Từ Xá đã dâng Thánh lễ thật trang nghiêm và sốt sắng để Khai Giảng Năm Học Giáo Lý
 
Hiện tại Họ đạo có 150 em thiếu nhi học các lớp giáo lý, với sự hướng dẫn của Quý Sơ, Quý Anh Chị Giáo Lý Viên, Huynh Trưởng và Dự Trưởng.
 
Nguyện xin Ba Ngôi Thiên Chúa chúc lành, thánh hóa và đổ tràn ơn ân phúc cho năm học mới này.