Họ Đạo Vĩnh Hiệp Đón Cha Phó Mới

print

Họ Đạo Vĩnh Hiệp Đón Cha Phó Mới

Hôm nay 8/8/2019 Họ đạo Vĩnh Hiệp, Hạt Bạc Liêu hân hoan chào đón cha phó Giuse Phạm Thành Công.

Trong thánh lễ tạ ơn, đồng tế với cha phó Gs. Công còn có cha Quản Hạt Bạc Liêu, quý cha Hạt Bạc Liêu cùng một số cha thân quen. Cha Em. Nguyễn Văn Ghi chia sẻ về Ơn Gọi và Sứ Vụ, cha cũng không quên chúc mừng Bổn mạng cha sở Vĩnh Hiệp Dm. Nguyễn Ngọc Thuần.

Xin chúc hai cha Vĩnh hiệp: Dm. Nguyễn Ngọc Thuần và Gs. Phạm Thành Công luôn tràn đầy Ơn Chúa trong Ơn Gọi và Sứ Vụ của mình.

MVTT/Hạt Bạc Liêu