Họ Đạo Xuân Hòa, Đại Hải, Bãi Giá giao lưu Bóng chuyền

print

Họ Đạo Xuân Hòa, Đại Hải, Bãi Giá giao lưu Bóng chuyền

Theo định hướng Mục vụ  Năm Giới  Trẻ của GPCT: “Tạo điều kiện cơ sở vật chất và không gian phù hợp cho hoạt động giới trẻ (số 218). Sinh hoạt âm nhạc, thể thao, văn nghệ (số 204, 210, 226-227), giao lưu (219) ; hành hương (số 238-239).” (Trích Quyết Định Thực Hành Mục Vụ Năm 2020 GPCT)

Hôm nay, ngày 18 tháng 12 năm 2019 Họ Đạo Xuân Hòa tổ chức giao lưu bóng chuyền giữa ba họ Đạo Xuân Hòa, Đại Hải, Bãi Giá, để các bạn trẻ Mừng Chúa Giáng sinh .

Với tinh thần : ” anh em sum họp một nhà. Bao là tốt đẹp, bao là sướng vui (Tv 131, 1). Kết quả thật vui. Ấp áp  tình nghĩa giao lưu giữa 3 họ Đạo.

Sau khi kết thúc một bữa tiệc gia đình của Ba Họ Đạo. Xin Tạ ơn Chúa.

MVTT/Hạt Đại Hải