Hoa Thiêng Dâng Mẹ

print

HOA THIÊNG DÂNG MẸ

Hoa thiêng dâng Mẹ hồn con
Nửa trong thánh thiện nửa còn ám mê
Nhặt thưa giây phút ê chề
Vui, Mừng, Thương, Sáng não nề lắm khi.

Hoa thiêng dâng Mẹ gia đình
Vui buồn, sướng khổ vẹn tình thủy chung
Biển đời sóng gió bão bùng
Ngày đêm có Mẹ sánh cùng vượt nguy.

Hoa thiêng dâng Mẹ bình minh
Hạt mưa, hạt nắng, hạt kinh, hạt lòng
Hạt tro, trong phận long đong
Chắt chiu, cần kiệm ấm no từng ngày.

Hoa thiêng dâng Mẹ chiều nay
Tháng Năm hương sắc thơm say nịnh trời
Hoa dâng nguyện ước mỗi người
Mẹ thương tiếng khóc, nụ cười Việt Nam!

Tác giả: Đăng Kha