Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Cà Mau Mừng Bổn Mạng.

print

Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Cà Mau Mừng Bổn Mạng.

Chúa nhật XXIII:15/11/2020,  là ngày Quốc tế người nghèo và Giáo hội Việt Nam mừng kính các Thánh Tử đạo tại Việt Nam (118 Vị trong đó có Chân Phước Andrê Phú Yên). Họ đạo Cà Mau ngoài việc cầu nguyện và nuôi Heo đất tiết kiệm hằng năm để lo cho người nghèo còn long trọng mừng kính các Thánh Tử đạo Việt nam, Quan Thầy của Hội đồng mục vụ giáo xứ.

Dịp này Cha Sở Phaolô giúp các thành viên nhìn lại những gì mình đã sống và đã làm  trong nửa nhiệm kỳ (2018-2022) qua 3 khía cạnh: TINH THẦN THAM GIA, HIỆP THÔNG VÀ ĐỒNG TRÁCH NHIỆM. Cha nêu lên gương của Thánh Linh mục Phêrô Đoàn Công Quý và Thánh Emmanuel Lê văn Phụng, ông Trùm họ đạo Cù Lao Giêng, cả hai đã được phúc Tử đạo ( bị chém đầu ) vào ngày 31/07/1859 tại Châu Đốc.

Trong Thánh Lễ, sau bài giẻng, các Thành viên được Cha Sở thẩm vấn và cùng Tuyên hứa:

– Chu toàn mọi trách nhiệm được giáo phó.

– Luôn trung thành với lề luật Thiên Chúa và Giáo huấn của Hội Thánh, hiệp nhất voái các vị Chủ chăn và với nhau.

– Tích cực dấn thân hoạt động Tông đồ và hứa sẽ kiên trì vượt qua khó khăn trở ngại.

                                                                                                                Phạm Dũng