Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Hạt Bạc Liêu Tĩnh Tâm Mùa Vọng

print

Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Hạt Bạc Liêu Tĩnh Tâm Mùa Vọng

Ngày 17/12/2019 cha Giuse Nguyễn Văn Hoài, Quản Hạt Bạc Liêu đã tổ chức Tĩnh tâm Mùa Vọng cho Ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Hạt Bạc Liêu. Sau Thánh Lễ đồng tế của các cha trong Hạt Bạc Liêu cầu nguyện cho công việc truyền giáo, quý cha, quý Soeur, quý thầy cùng Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Hạt Bạc Liêu cùng liên hoan mừng lễ Giáng Sinh.

MVTT/Hạt Bạc Liêu