Giáo Huấn39: Hội Thánh – Đền Thờ Chúa Thánh Thần

print

GIÁO HUẤN 39/CN XX TN/16.8.2020

Hội Thánh: Đền Thờ Chúa Thánh Thần

* H.  Vì sao gọi Hội Thánh là Đền thờ của Chúa Thánh Thần? (Câu 149).

T. Vì Chúa Thánh Thần luôn ngự trong Hội Thánh, và xây dựng Hội Thánh trong đức mến nhờ Lời Chúa và các bí tích, cũng như nhờ các nhân đức và các đặc sủng của Ngài.

* Giáo huấn này dựa trên Lời Chúa trong Thư Ê-phê-sô (2, 22):

“Anh em được xây dựng cùng với những người khác, thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thánh Thần”.

* Hội thánh cũng được gọi là Đền thờ Chúa Thánh Thần, vì Ngài luôn ở trong Hội Thánh “như linh hồn ở trong thân xác”[1].

Hơn nữa, Thánh Thần luôn xây dựng, thánh hóa và đổi mới Hội Thánh:

Bằng Lời Chúa, các nhân đức, các ân sủng của Ngài.

Bằng các Bí tích: bí tích Thánh tẩy biến ta nên người Kitô-hữu, tạo nên thân thể Chúa Ki-tô; bí tích Thêm sức cho ta được lớn lên; bí tích Hòa giải & Xức dầu chữa lành ta. Đặc biệt, bí tích Thánh Thể nuôi sống và đổi mới ta: Đức Hồng y Px. Nguyễn Văn Thuận đã viết: “Dù thiếu tất cả, dù mất tất cả, nhưng còn Thánh Thể là con còn tất cả, vì con còn có Chúa Thiên đàng ở dưới đất này với con” (ĐHV, s. 363).

Chính vì luôn được Chúa Thánh Thần thánh hóa, đổi mới…mà thánh Án Khảm (1780-1859) luôn có những sáng kiến phục vụ người nghèo khổ: dân làng kể lại rằng: Người nhà phải kiếm kẻ nghèo khó vào ngồi chung thì cụ mới chịu ăn cơm. Có lần, Cụ cho mõ đi rao khắp làng, mời mọi người ra ruộng tổ chức thi thả diều. Thắng thua không thành vấn đề, miễn là có cớ cho Cụ án đãi mọi người dân làng một bữa no say.  

[1] Thánh Au-gu-ti-nô.