Hội thảo Văn hóa: Thánh Philipphê Phan Văn Minh – Cánh Én Báo Mùa Xuân Văn Học Chữ Quốc Ngữ Thế Kỷ XIX

print

Hội thảo Văn hóa: Thánh Philipphê Phan Văn Minh

 Cánh Én Báo Mùa Xuân Văn Học Chữ Quốc Ngữ Thế Kỷ XIX

Linh mục Phanxicô Xaviê Đào Trung Hiệu, OP. Giáo sư giảng dạy từ năm 1985 tại các Đại chủng viện Hà Nội, Thái Bình, Xuân Lộc, Sài Gòn và các Học Viện, trình bày đề tài: THÁNH PHILIPPHÊ PHAN VĂN MINH – CÁNH ÉN BÁO MÙA XUÂN VĂN HỌC CHỮ QUỐC NGỮ THẾ KỶ XIX do Ủy ban Văn hóa trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức ngày 25-26/10/2019, tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn, 6 bis Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM.

Media HĐGMVN