Hồng Ân Tam Nhật Thánh

print

Hồng Ân Tam Nhật Thánh

01.04 2021

 

Hôm nay khởi sự ngày đầu

Tam Nhật Thánh thiện nhiệm mầu hy sinh

Rửa chân bài học tận tình

Phục vụ tất cả quên mình vì tha.

 

Tình yêu Thiên Chúa bao la

Treo trên thập giá xin tha tội đồ

Con người quỷ quyệt mưu mô

Ngôi Hai Thiên Chúa điểm tô cứu đời.

 

Tin Mừng gieo khắp muôn nơi

Chết cho tội lỗi thảnh thơi tâm hồn

Phục Sinh sự sống trường tồn

Hồng ân cao quý xác hồn chúng ta.

 

Noi gương con Chúa vị tha

Hy sinh phục vụ Chúa Cha vui mừng

Giáo hội cất tiếng vang lừng

Phục Sinh chiến thắng Chúa từng chết đi.

 

Nhớ lại giây phút sinh thì

Gio-an cùng Mẹ khắc ghi trong lòng

Giáo Hội khắc khoải chờ mong

Ngôi Hai cứu độ đợi trông mỗi người.

 

Lm. Biển Xanh.