Hồng Phúc Chúa Ban – Ngày Thế Giới Ông Bà Và Người Cao Tuổi

print

Hồng Phúc Chúa Ban

Ngày Thế Giới Ông Bà Và Người Cao Tuổi

25.07.2021

 Toàn xá ơn thánh gọi mời

Mọi người lãnh nhận Chúa Trời thương ban

Những ai chuẩn bị sẵn sàng

Tâm hồn thánh thiện bình an chan hòa.

 

Dù cho ta phải ở xa

Cách ly, bệnh viện, ở nhà, thành tâm

Ơn thánh tuôn đổ âm thầm

Tăng thêm nghị lực nẩy mầm tin yêu.

 

Dù cho dịch bệnh rất nhiều

Chung tay góp sức sớm chiều ủi an

Những ai gặp cảnh lầm than

Được ơn thánh hóa bình an xác hồn.

 

Tăng thêm nghị lực trí khôn

Bình tâm chiến đấu sinh tồn mai sau

Toàn xá ơn sủng tuôn trào

Vững tin phó thác khai mào hồng ân.

 

Cao niên bạn hữu xa gần

Một ngày ý nghĩa ân cần dựng xây

Ông Bà công đức cao dầy

Đẹp lòng Thiên Chúa ngất ngây cõi lòng.

 

Mọi người no thỏa ước mong

Tinh thần thể xác đợi trông từng ngày

Bình minh nắng ấm ban mai

Cơn dịch tan biến tương lai an bình.

 

Lm. Biển Xanh.